Organizátor Kongresu

Organizátor Kongresu SVLS 2019

SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA (SVLS)
Sídlo: Líščie údolie 57
842 31 Bratislava, Slovenská republika
IČO:42415624
DIČ: 2120000432

Web: www.svls.sk
E-mail: info@svls.sk

Prezidentka Kongresu SVLS 2019

MUDr. Monika Palušková, PhD.,MBA

Koordinátori Kongresu SVLS 2019

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA – prezidentka SVLS
MUDr. Jana Striško Senčáková, MPH – predsedníčka Organizačného výboru
MUDr. Patrícia Eftimová, MPH – predsedníčka Vedeckého a programového výboru

Organizačný výbor Kongresu SVLS 2019

MUDr. Jana Striško Senčáková, MPH
MUDr. Eva Béresová
MUDr. Eva Jurgová, PhD.

Vedecký a programový výbor Kongresu SVLS 2019

MUDr. Patrícia Eftimová, MPH
MUDr. Henrich Hazucha
MUDr. Miriam Holendová
MUDr. Martina Jandzíková
MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH
MUDr. Dagmar Kučerová
MUDr. Marta Ľuptáková, PhD.
MUDr. Liliana Podhorská, MPH
MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA, MPH
MUDr. Iveta Malíková, MPH
MUDr. Katarína Tóthová
MUDr. Jana Zimanová, PhD.

Organizačný sekretariát kongresu SVLS 2019


Continental Business Services s.r.o.
Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava

Web: www.cbservices.sk

IČO: 46534334
DIČ: 2023527517
IČ DPH: SK2023527517

IBAN: SK9002000000003120716859 Swift: SUBASKBX

Výstavná plocha a partnerstvo
Ing. Tomáš Laki
E-mail: laki@cbservices.sk
Tel: +421 915 585 888

Registrácia a ubytovanie
Ing. Tomáš Laki
E-mail: laki@cbservices.sk
Tel: +421 915 585 888