Registrácia

Registrácia účastníkov

15.5.2019 – Streda – lekári
od 15:00 – 16:00 hod.

16.5.2019 – Štvrtok – lekári
od 7:00 – 18:00 hod.

17.5.2019 – Piatok – lekári / sestry
od 7:00 – 16:00 hod.

18.5.2019 – Sobota – lekári
od 7:00 – 10:00 hod.

Pre uznanie kreditov CME je nevyhnutné prejsť elektronickou registráciou každý deň. Pre sestry je potrebné sa podpísať aj do prezenčnej listiny.

Kongresový poplatok

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH. Uhradený kongresový poplatok je nevratný.

LEKÁRI do 15.3.2019 od 16.3 do 19.4.2019 na mieste
člen SVLS * 90 € 120 € 150 €
nečlen SVLS 130 € 160 € 190 €
REZIDENT ** do 15.3.2019 od 16.3 do 19.4.2019 na mieste
člen SVLS * 0 € 0 € 0 €
nečlen SVLS 0 € 0 € 0 €
SESTRY do 15.3.2019 od 16.3 do 26.4.2018 na mieste
člen SKSaPA 15 € 15 € nie je možná
nečlen SKSaPA 20 € 20 € nie je možná

 

* Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SVLS a majú uhradený ročný členský poplatok.
** Rezident – pri registrácii je potrebné sa preukázať platným logbookom. Kongresový poplatok pre rezidentov v odbore všeobecné lekárstvo (preukážu sa platným logbookom pri registrácii) bude uhradený zo vzdelávacieho grantu SVLS.

Poukážku na úhradu členského si môžete stiahnuť – TU.
Prihlášku za člena SVLS si môžete stiahnuť – TU.

Strava

Obed
16.5., 17.5., 18.5. – 20 EUR

Večera
15.5., 16.5.,17.5. – 25 EUR

Komorný večer
16.5. – 30 EUR

Diskusný večer s rautom
17.5. – 85 EUR

Dôležité informácie k registrácii

Registráciu zabezpečuje:
Continental Business Services s.r.o.,
Námestie SNP 6,
811 06 Bratislava.
E-mail: laki@cbservices.sk

Účastníci obdržia pri registrácii:

  • Menovku s čiarovým kódom na elektronickú registráciu a s vyznačenou stravou, ktorú si vopred zakúpi pri elektronickej registrácii.
  • Kongresovú tašku s bulletinom Kongresu SVLS 2019 a odbornými materiálmi.

Účastník kongresu sa registruje na každý deň osobitne.

Kongresový poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe počas celého trvania kongresu, kongresovú tašku s bulletinom Kongresu SVLS 2019 a odbornými materiálmi, organizačné zabezpečenie.

Kongresový poplatok neplatia: prednášatelia, lektori, pozvaní hostia, členovia Organizačného, Vedeckého a programového výboru Kongresu SVLS 2019, rezidenti v rezidentskom štúdiu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (preukážu sa platným logbookom) a študenti lekárskych fakúlt (preukážu sa platným indexom).

Na zľavu z kongresového poplatku majú nárok: členovia SVLS s uhradeným ročným členským poplatkom na rok 2019 a rezidenti v odbore všeobecné lekárstvo (preukážu sa platným logbookom).

Uhradený kongresový poplatok je nevratný.

Vstup do kongresových priestorov len po preukázaní sa menovkou. Menovka je neprenosná. Účastník kongresu je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste.

AIFP

V súlade s čl. 7. bod 7.1 Etického kódexu AIFP nemajú účastníci Kongresu SVLS 2019 , ktorý sa koná v kongresových priestoroch X-BIONIC® SPHERE možnosť využívať služby oddelenej wellness časti uvedeného komplexu

Po registrácii na stránke Vám príde potvrdzujúci mail s variabilným symbolom, poplatok uhraďte na účet:

Continental Business Services s.r.o.
IBAN: SK9002000000003120716859
Swift SUBASKBX

Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
IČO: 46534334
IČ DPH: SK2023527517

Organizačný sekretariát kongresu:
Continental Business Services s.r.o.
Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava

IČO: 46534334
IČ DPH: SK2023527517

www.cbservices.sk
svls2018@cbservices.sk

Registrácia - ukončená

Účasť


Pole je povinné.

Pole je povinné.

Pole je povinné.

Úhrada registračného poplatku


Pole je povinné.

Pole je povinné.

Pole je povinné.

Pole je povinné.

Pole je povinné.

Pole je povinné.

Pole je povinné.

Pole je povinné.

Pole je povinné.

Pole je povinné.

Pole je povinné.

Pole je povinné.

Ubytovanie

Doplatky k registrácii

Po registrácii na stránke Vám príde potvrdzujúci mail s variabilným symbolom a pokynmi k platbe.