Orbis pictus

Všeobecní lekári na Slovensku vykonávajú časovo, odborne aj ľudsky veľmi namáhavú a zodpovednú prácu. Aj preto sa mnohí z nás vo voľnom čase venujú koníčkom, ktoré nám pomôžu psychicky pookriať, oddýchnuť si a načerpať sily do nového pracovného dňa. Máme medzi sebou veľa mimoriadne talentovaných kolegov, ktorí sa venujú hudbe, výtvarnému umeniu, sochárstvu, keramike, fotografovaniu, písaniu básní alebo prózy či maľbe na hodváb.

SVLS je hrdá na výstavy Orbis pictus, na ktorých sú tradične priamo v kongresových priestoroch prezentované umelecké diela vytvorené všeobecnými lekármi. Obdivujeme desiatky fotografií, malieb, koláží, básní, dokonca sme si mohli vypočuť originálnu hudbu – autormi sú výlučne všeobecní lekári. Výstavy majú veľký úspech a porota, ktorá hodnotí prezentované umelecké diela, vždy stojí pred neľahkou úlohou vybrať víťaza.

Na Kongrese SVLS 2019 sa uskutoční ďalší ročník Orbis pictus. Budeme veľmi radi, ak doň prispejete svojimi originálnymi umeleckými dielami – fotografiami, maľbami, kolážami, sochami, písaným slovom … Podeľte sa s kolegami o vašu radosť z tvorby a jej výsledkov, ukážte nám, čo vás teší a čomu sa venujete vo voľnom čase.

Všetky diela budú chránené podľa platného autorského zákona a autori ich zapožičajú výlučne iba počas trvania Kongresu SVLS 2019.

Autori môžu svoje diela prihlásiť a zaslať prostredníctvom registračného formulára. Porota diela posúdi a ich prijatie oznámi priamo autorovi/autorom.

V prípade otázok kontaktujte MUDr. Evu Béresovú, členku Organizačného výboru Kongresu SVLS 2019 na mailovej adrese ppslovakia@gmail.com

 

Laureáti Orbis pictus:

Laureát Orbis pictus Kongresu SVLS 2018:

MUDr. Peter Križalkovič, Komárno
Olejomaľba

Laureát Orbis pictus Kongresu SVLS 2017:

MUDr. Anna Jolšvaiová, Revúca
Autorská hudba

Laureát Orbis pictus Kongresu SVLS 2016:

MUDr. Tomáš Skokňa, Poprad
Báseň

Registračný formulár - Orbis pictus