Ocenenia

Laurea coronati

Na Kongrese SVLS 2019 bude ako každoročne udelený prestížny čestný titul Laureát ceny Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2019.

Orbis Pictus

SVLS je hrdá na výstavy Orbis pictus, na ktorých sú tradične priamo v kongresových priestoroch prezentované umelecké diela vytvorené všeobecnými lekármi.