Laurea coronati SVLS 2019

Na Kongrese SVLS 2019 bude ako každoročne udelený prestížny čestný titul Laureát ceny Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2019. Vavrínový veniec bol a je symbolom významných osobností, ktoré vo svojom odbore vynikli a dosiahli pozoruhodné výsledky. Všeobecné lekárstvo malo, má a sme presvedčení, že vždy bude mať vo svojich radoch skvelých lekárov, na ktorých budeme ľudsky aj odborne hrdí. Je našou príjemnou povinnosťou upozorniť na ich konanie a vyjadriť im poďakovanie za podporu a rozvoj všeobecného lekárstva.

Prestížny a vysoko oceňovaný titul Laurea coronati SVLS (korunovaný vavrínom) je každoročne udeľovaný iba jedinému všeobecnému lekárovi na Slovensku za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku. Deje sa tak vždy pri príležitosti konania reprezentatívneho Kongresu SVLS v Šamoríne – Čilistove. Umelecké dielo je cenným originálom a je abstraktným znázornením ľudskej odvahy a kreativity. Základnými elementmi tohto ocenenia sú: vysoký lesk bronzu – vyjadrujúci šľachetnosť, vavrínové listy – symbolizujúce víťazstvo a spravodlivosť a vypínajúce sa línie zo stredu skulptúry – ako obraz kreativity a odvahy. Cieľom autorky originálneho ocenenia Silvie Mišovič bolo vytvoriť unikátne umelecké dielo, ktoré vystihuje jedinečnosť oceneného všeobecného lekára – nielen ako skvelého lekára, ale aj vzácneho človeka.

Laureáti

Titul Laurea coronati SVLS 2018

MUDr. Karin Letková, Ružomberok
Za odvahu a zásadovosť pri presadzovaní zákonných požiadaviek všeobecných lekárov proti protiprávnemu postupu a porušovaniu ich práv pri vykonávaní ambulantnej pohotovostnej služby v Ružomberku v roku 2018

Titul Laurea coronati SVLS 2017

MUDr. Zlatica Nemcová, PhD., Bratislava
Za celoživotný prínos a výraznú podporu rozvoja všeobecného lekárstva a odbornú prípravu stoviek všeobecných lekárov počas vedenia Katedry všeobecného lekárstva SZU v Bratislave

O autorke prestížneho ocenenia:

Autorkou originálu cennej skulptúry je Silvia Mišovič, slovenská umelkyňa, ktorá študovala na Vysokej škole umělecko-průmyslovej, odbor sochárstvo v Prahe a taktiež na École Superieure de Beaux Arts v Marseille. Venuje sa voľnej tvorbe (od plastiky až po maľbu) a svoje práce rozšírila aj o dizajnové kolekcie keramiky, skla, kobercov, tapiet, malieb na sklo, ktoré tvoria krehkú hranicu medzi umením a úžitkovým dizajnom. Kolekcia jej malieb Prístav Marseille získala ocenenie v Porto Saint Epidio (Taliansko). Svoje diela vystavovala aj na Maison Object Paris (Francúzsko), na Index Dubai a Al Ain Mall Abu Dhabi (Spojené arabské Emiráty) či na AW Praha (Česká republika).