Organizačný sekretariát kongresu

Continental Business Services s.r.o.
Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava

IČO: 46534334
DIČ: 2023527517
IČ DPH: SK2023527517

IBAN: SK9002000000003120716859
Swift: SUBASKBX

Výstavná plocha a partnerstvo
Ing. Tomáš Laki
E-mail: laki@cbservices.sk
Tel: +421 915 585 888

Registrácia a ubytovanie
Ing. Tomáš Laki
E-mail: laki@cbservices.sk
Tel: +421 915 585 888

Web: www.cbservices.sk